Home

Welkom bij Fysio 4 Den Bosch

Vanwege de vraag naar uitgebreide informatie betreffende kinderfysiotherapie hebben wij een aparte website gemaakt.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wil over de onderwerpen op deze website kunt u contact opnemen met onze kinderfysiofysiotherapeut.

Waarom kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Kinderen die tijdens hun ontwikkeling een achterstand hebben opgelopen in hun motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling worden behandelt door een kinderfysiotherapeut.

Bij kinderen hebben we te maken met voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benadering. Bij het behandelen van kinderen worden ouders, huisarts, leerkrachten en andere betrokkenen een grote rol.

Stappenplan van Fysio 4 Den Bosch

stappenplan_def

Erkend fysiotherapeut

Fysio 4 Den Bosch heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland en is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Heeft u vragen over vergoeding van behandelingen, neemt u dan contact op met de praktijk.