Behandelwijze baby's

Maak nu een afspraak

Kinderen tot 2 jaar worden aan huis behandeld. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig. Indien u deze nog niet heeft kunt u alvast een afspraak maken en met onze kinderfysiotherapeuten bespreken wat voor verwijzing nodig is.

 

Onderzoek

De observatie en het onderzoek worden zoveel mogelijk thuis in de eigen omgeving uitgevoerd. Vragen over de zwangerschap, de bevalling, de voeding etc. komen aan bod. We observeren de bewegingen die de baby uit zichzelf doet. Hierna volgt een onderzoek waarbij we gebruik maken van speciale test schema’s die de motorische ontwikkeling in kaart brengen en waarmee gekeken wordt of de wijze waarop uw kind zich beweegt past bij zijn leeftijd. De bevindingen worden met u besproken.

 

Advies & behandeling

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling nodig is wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. De behandelingen vinden, indien mogelijk, thuis plaats.

De behandeling bestaat voor een groot deel uit hantering- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld op welke manier u uw baby het beste kan neerleggen en oppakken. Indien nodig maken we gebruik van hulpmiddelen of speciaal spelmateriaal ter bevordering van de ontwikkeling van uw baby.

Kind speelt met puzzel voor motoriek problemen.