Behandeling peuters

Maak nu een afspraak
Onderzoek

Kinderen van 2 tot 4 jaar worden in onze praktijk behandeld. Eerst wordt er middels een vraaggesprek duidelijk gemaakt wat de hulpvraag is. Daarna wordt een motorisch onderzoek uitgevoerd. Al spelenderwijs kijken we wat uw kind kan en wat er moeilijk gaat. We onderzoeken welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Uw kind ervaart het meestal als erg leuk en uitdagend. Aan de hand van specifieke observatietesten en daarbij behorend spelmateriaal wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tevens kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met de leeftijd.

 

Advies en behandeling

De bevindingen worden met de ouders besproken en indien u daar toestemming voor geeft, ook met de peuterleidster of leerkracht. Soms is alleen een advies al voldoende. Als uw kind in behandeling komt wordt het behandelplan met u samen besproken en een stappenplan gemaakt. We geven praktische adviezen die goed inpasbaar zijn in de dagelijkse verzorging en activiteiten.

Kinderfysiotherapie behandeling met fysiotherapeut en kleuter.
Peuter speelt met bal voor kinderfysiotherapie oefening voor de fijne motoriek.
Fysiotherapeut voor kinderen voert oefening uit met peuter voor balans.