Behandeling schoolgaande kinderen

Maak nu een afspraak
Onderzoek

Op de eerste afspraak wordt er middels een vraaggesprek met ouder(s) en het kind de hulpvraag duidelijk naar voren gebracht. Zowel ouder als kind mogen hierin aangeven wat zij belangrijk vinden binnen het behandeltraject. Daarna vindt een motorische observatie en onderzoek plaats. Het observeren en onderzoeken gaat met gebruik van specifieke observatietesten en daarbij behorend spelmateriaal. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tegelijk kunnen we beoordelen of het motorisch functioneren van uw kind overeenkomt met de leeftijdsgroep. Indien er sprake is van pijnklachten vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats.

Er wordt gekeken naar de fijne en grove motoriek o.a. het schrijven, de balvaardigheden en algemene motorische vaardigheden. Verder ook naar de houding. Enerzijds is het belangrijk dat het kind leeftijdsadequaat de opdrachten allemaal kan, maar anderzijds is het ook belangrijk hoe de opdrachten worden uitgevoerd.

Voorbeelden: bij het schrijven wordt de pen heel krampachtig vastgehouden, bij het gooien van een bal wordt er steeds op de tenen gestaan, bij het springen wordt het lichaam erg stijf gehouden.

 

Advies & behandeling

De behandeling is voor ieder kind weer anders en afhankelijk van het probleem. We laten het kind eerst ervaren waar het goed in is en wat het kan, van daaruit werken we in kleine stapjes met aan de leeftijd aangepaste materialen en spelvormen naar nieuwe vaardigheden toe. Indien nodig overleggen we met alle betrokkenen rondom uw kind en geven op school informatie en adviezen.

Fietsoefening voor sportklachten.
Kinderfysiotherapeut en kind steken hun handen op voor de foto.