Behandelwijze algemeen

Maak nu een afspraak

U kunt zonder verwijzing bij onze kinderfysiotherapeuten terecht. Indien u wel een verwijzing hebt gekregen van uw arts, neemt u deze graag mee.

De eerste afspraak vindt er een intake gesprek en onderzoek plaats. Hierdoor krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau en de hulpvraag die aanwezig is.

U, als ouder, leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. U geeft informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeute bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

schrijf begeleiding fysio den bosch
Oefening voor zithouding van de baby wordt gedaan door een kinderfysiotherapeut.