Schoolgaande kinderen

Maak nu een afspraak
De schoolgaande kinderen hebben een leeftijd van 4 tot 16 jaar. Hierin zijn ook weer 2 groepen te onderscheiden, de basisschool kinderen en de middelbare scholieren. In beide gevallen zal de behandeling op de praktijk plaatsvinden. Huiswerkoefeningen zullen in veel gevallen onderdeel zijn van de behandeling. Bij deze leeftijd wordt er dus samenwerking met de ouders verwacht.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van problemen of ziektebeelden die een behandelindicatie kunnen zijn:

 • Houterige, onhandige motoriek, veel vallen
 • Moeite met fijn motorische taken, zoals tekenen, knippen, aankleden, eten met bestek
 • Schrijfmotorische problemen
 • Moeite met grove motoriek, zoals evenwicht, rennen, hinkelen, ballen vangen/gooien
 • Hyperactiviteit
 • Bewegingsangst, weinig explorerend gedrag
 • Aandacht- en concentratie problemen
 • Problemen met tempo werken
 • Links/rechts coördinatie problemen
 • Slechte zithouding op school, rugklachten
 • Pijnklachten aan gewrichten bij bewegen of sporten

Schoolgaande kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of met het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met klas- of leeftijdgenootjes. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

 

Middelbare scholieren:

De groep middelbare scholieren zullen juist meer problemen ondervinden op het gebied van houding tijdens het zitten en rug of nekklachten tgv die houding.  Ook komen sportblessures voor bij deze doelgroep. De kinderfysiotherapeut kan hier ook ondersteuning in bieden.

kinderfysiotherapie 4 den bosch
hulp met schrijven fysiotherapie den bosch