Schrijftherapie

 
Maak nu een afspraak
schrijf begeleiding fysio den bosch
Fysiotherapeut voor kinderen laat peuter schrijftherapie uitvoeren.
Kleuter voert opdracht voor slordig schrijven uit met kinderfysiotherapeut aan tafel.

Schrijven blijft een belangrijk onderdeel binnen het basisonderwijs. Voor veel kinderen gaat dat als vanzelfsprekend maar als uw kind dit niet zo makkelijk vindt dan kan het voor veel problemen zorgen. Daarom kan het soms goed zijn om extra ondersteuning te krijgen. Samen met een kinderfysiotherapeut leren kinderen hoe ze netjes en snel kunnen schrijven, zonder dat het ze veel energie kost.

Hulpvraag van de ouder / leerklacht

 

 • Mijn kind schrijft slordig
 • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen
 • Het tempo van schrijven is erg laag
 • Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast
 • Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven

 

Schrijven is een moeilijke vaardigheid

In groep 2 beginnen bij kinderen de voorbereidingen voor het schrijven. Een rede voor het maken van een afspraak bij een kinderfysiotherapeut kan bijvoorbeeld een van onderstaande punten zijn:

Groep 2

 • Nog wisselt van voorkeurshand
 • Krampachtige onrijpe pengreep
 • Moeite met maken van voorbereidende schrijfoefeningen
 • Er twijfel bestaat of het kind klaar is voor schrijfonderwijs in groep 3

In groep 3 leren de kinderen in een relatief korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden, niet te slap en ook niet in een vuist. De grootte van de letters moeten constant zijn, niet te groot en ook niet te klein. Het schrijven moet een vloeiende beweging zijn. De vorm van de alle 26 letters is verschillend, maar toch lijken een “a” en een “d” heel veel op elkaar. Verwarring ontstaat dus snel. Natuurlijk speelt taal een belangrijke rol. Het kind moet veel nieuwe woorden onthouden en kunnen reproduceren. Al deze zaken dienen in een complexe vaardigheid als schrijven gecombineerd te worden. Logisch dat er wel eens wat mis gaat. Als de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, dan kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Groep 3-8

 • Krampachtige onrijpe pengreep
 • Moeite heeft bij aanleren van lettervormen
 • Moeite met aanleren verbonden schrift
 • Slecht leesbaar handschrift
 • Pijn bij het schrijven
 • Traag schrijftempo

 

Observatie en onderzoek

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem, of dat er tevens problemen zijn in de fijne motoriek. Het kind wordt gevraagd een stukje tekst of enkele woordjes te schrijven. Aan de ouders wordt gevraagd schriftjes van school mee te nemen en er wordt navraag gedaan naar taalproblemen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van meerdere testen gericht op het schrijven en de fijne motoriek. Afhankelijk van dit onderzoek stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. Bij schrijfproblemen is er ook regelmatig contact tussen de kinderfysiotherapeut en de leerkracht om de vorderingen te kunnen volgen.

Voor screening maken we o.a. gebruik van:

 • De Movement ABC: Bepaalt het motorisch niveau t.o.v. leeftijdsgenoten.
 • Beery VMI: Visueel motorische integratie test (ooghandcoördinatie)
 • BHK: Bepaald de schrijfvaardigheid

 

Therapie / instructie

De schrijftherapie is gericht op die onderdelen die bij het onderzoek naar voren zijn gekomen. We hebben verschillende methodes om de schrijfproblemen aan te pakken. Bij de behandeling van schrijfproblemen is er altijd een nauwe samenwerking met de school. Zo kunnen we goed aansluiten op het schrijfonderwijs op school, maar ook onze adviezen doorgeven aan de school en het is leuk om samen de vorderingen te evalueren.

 

Resultaat

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Kinderen hebben veel oefening en herhaling nodig. Ook moet er thuis geoefend worden om het geleerde te automatiseren. Als er geen sprake is van specifieke taalstoornissen of cognitieve problemen is het resultaat van de schrijftraining over het algemeen erg goed.

 

Afspraak Maken

Heeft u vragen over schrijftherapie of wilt een afspraak maken voor uw kind? U kunt contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 073-6140505 of mail naar info@kinderfysio4denbosch.nl.