Waarom het Cruciaal is om Sportblessures bij Kinderen Snel te Behandelen

Waarom het Cruciaal is om Sportblessures bij Kinderen Snel te Behandelen

In de wereld van kinderen draait veel om beweging en plezier. Sporten en spelen zijn essentiële elementen voor hun ontwikkeling en welzijn. Echter, met de activiteit komt soms ook het risico op blessures. Bij Kinderfysiotherapie 4 Den Bosch begrijpen we de urgentie van het behandelen van sportgerelateerde klachten bij kinderen.

Kinderen aan het voetballen.

Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk?

Voorkomen van Complicaties

Sportblessures bij kinderen, als ze niet adequaat behandeld worden, kunnen leiden tot ernstigere complicaties op lange termijn. Onbehandelde blessures kunnen leiden tot verminderde mobiliteit, spierzwakte, of zelfs structurele veranderingen in het lichaam. Door snel in te grijpen, kunnen we deze risico’s minimaliseren en de weg naar volledig herstel efficiënter maken.

Bevordering van de Ontwikkeling

Sport en beweging zijn niet alleen leuk, maar ook essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het helpt hen bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden, coördinatie en zelfvertrouwen. Wanneer een kind geblesseerd raakt, kan dit hun vermogen om deel te nemen aan activiteiten belemmeren, wat op zijn beurt hun algehele ontwikkeling kan beïnvloeden. Door blessures snel te behandelen, kunnen we ervoor zorgen dat kinderen terugkeren naar hun actieve levensstijl en hun ontwikkeling blijven stimuleren.

kinderfysiotherapie 4 den bosch

Voorkomen van Terugkerende Blessures

Een van de grootste risico’s na een sportblessure is het ontwikkelen van recidiverende blessures. Dit kan een vicieuze cyclus worden waarbij het kind herhaaldelijk geblesseerd raakt op dezelfde plek, wat kan leiden tot langdurige problemen en frustratie. Door de initiële blessure snel en effectief te behandelen, kunnen we de kans op terugkerende blessures aanzienlijk verminderen en het kind helpen om sterker en veerkrachtiger te worden.

Ouders en Kinderen Geruststellen

Voor zowel ouders als kinderen kan een sportblessure een bron van zorg en angst zijn. Door snel in te grijpen en een duidelijk behandelplan te bieden, kunnen we ouders geruststellen dat hun kind de best mogelijke zorg ontvangt. Dit geeft ook het kind gemoedsrust en vertrouwen in hun vermogen om te herstellen en terug te keren naar hun normale activiteiten.

Bij Kinderfysiotherapie 4 Den Bosch staan we klaar om kinderen te helpen bij het herstellen van sportgerelateerde klachten. We begrijpen de dringende noodzaak om snel te handelen en bieden deskundige zorg om de gezondheid en het welzijn van elk kind te waarborgen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Kinderfysio voert oefening uit met kind voor rug en nekklachten waarbij hij op een bal zit.

Maak een Afspraak

Heeft u vragen over (sport)blessures bij kinderen of wilt u een afspraak maken voor uw kind? Neem dan gerust contact op met onze praktijk via telefoonnummer 073-6140505 of stuur een e-mail naar info@kinderfysio4denbosch.nl.

Ontdek Hoe Schrijftherapie Uw Kind Kan Helpen

Ontdek Hoe Schrijftherapie Uw Kind Kan Helpen

Schrijven is een fundamentele vaardigheid die essentieel is voor het succes van uw kind op school en daarbuiten. Voor veel kinderen lijkt schrijven vanzelfsprekend, maar voor anderen kan het een bron van frustratie en problemen zijn. Als uw kind moeite heeft met schrijven, of het nu slordigheid, spanning tijdens het schrijven of een langzaam schrijftempo betreft, kan schrijftherapie van Kinderfysio 4 Den Bosch de oplossing zijn waar u naar op zoek bent.

De Uitdagingen van Schrijven voor Kinderen

In de basisschooljaren begint het schrijfproces voor kinderen, en dit kan een uitdagende tijd zijn. Sommige kinderen hebben moeite met het ontwikkelen van een juiste pengreep, anderen vinden het lastig om de overgang te maken van blokletters naar verbonden schrift. Factoren zoals fijne motoriek, taalvaardigheid en cognitieve ontwikkeling spelen allemaal een rol bij het verwerven van schrijfvaardigheden.

Kind voert schrijfoefening uit

Hoe Kan Schrijftherapie Helpen?

Bij Kinderfysio 4 Den Bosch begrijpen we de complexiteit van het schrijfproces en bieden we gespecialiseerde schrijftherapie aan die is afgestemd op de individuele behoeften van uw kind. Onze ervaren kinderfysiotherapeuten werken samen met uw kind om specifieke schrijfproblemen aan te pakken, of het nu gaat om een onjuiste pengreep, moeite met lettervormen of een traag schrijftempo.

Onze Aanpak

Onze schrijftherapie begint met een grondige observatie en onderzoek om de specifieke behoeften van uw kind te bepalen. We maken gebruik van verschillende tests en evaluaties, waaronder de Movement ABC, Beery VMI en BHK, om een uitgebreid beeld te krijgen van de motorische en schrijfvaardigheden van uw kind.

Schoolgaand kind voert schrijfoefening uit voor schrijftherapie.

Vervolgens stellen we een gepersonaliseerd behandelplan op dat gericht is op het aanpakken van de vastgestelde schrijfproblemen. We werken nauw samen met de school van uw kind om ervoor te zorgen dat onze therapie naadloos aansluit op het schrijfonderwijs op school.

Het Resultaat

Schrijven is een vaardigheid die oefening en herhaling vereist, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen kinderen aanzienlijke vooruitgang boeken. Onze schrijftherapie heeft vaak positieve resultaten getoond, waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen in hun schrijfvaardigheden en beter kunnen presteren op school.

Maak een Afspraak

Heeft u vragen over schrijftherapie of wilt u een afspraak maken voor uw kind? Neem dan gerust contact op met onze praktijk via telefoonnummer 073-6140505 of stuur een e-mail naar info@kinderfysio4denbosch.nl.

We staan klaar om u en uw kind te helpen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht. Bij mensen ouder dan 4 jaar komt spanningshoofdpijn bij 29% van de bevolking voor.  Migraine komt 14% van de bevolking voor. Dus ook veel kinderen krijgen te maken met hoofdpijn klachten. Het kan zijn dat je zo maar eens een keer hoofdpijn hebt maar het kan ook chronisch worden. Men spreekt over chronische hoofdpijn als deze 3 maanden aanhoudt. Dit hoeft niet te betekenen dat deze iedere dag aanwezig is maar wel regelmatig terugkeert binnen deze 3 maanden. 

Hoofdpijn klachten kunnen je dagelijks leven flink beïnvloeden. Bij kinderen kan het dan zijn dat ze school gaan missen, niet meer naar de sportles gaan of niet met vriendjes of vriendinnetjes afspreken. Allemaal dingen die niet leuk zijn om te missen en ook weer invloed kunnen hebben op je leerprestaties, gezondheid of welbevinden. Daardoor ga je steeds meer last van de hoofdpijn ervaren. 

Ook als kind kun je terecht bij de kinderfysiotherapeut met je hoofdpijn klachten. We gaan dan uitzoeken waar de oorzaak ligt van je hoofdpijnklachten, wat het betekent om hoofdpijn te hebben en wat je er zelf aan kan doen om de klachten te verminderen.  Want je hebt zelf heel veel invloed op de hoofdpijn en zeker als je weet wat bij jou de triggers zijn voor de hoofdpijn en weet hoe je zelf kunt handelen op het moment van hoofdpijn klachten.

Wil je meer weten over hoofdpijnklachten bij kinderen en de behandeling daarvan dan kun je via deze link uitgebreidere informatie vinden op onze website. Heb je zelf hoofdpijnklachten  maak dan eens een afspraak voor een intake om te zien wat ik voor je kan betekenen. Ken je een kind met hoofdpijnklachten die al langere tijd aanwezig zijn, adviseer het kind of de ouders om eens naar een kinderfysiotherapeut te gaan. 

Heeft u interesse neem dan contact op met de praktijk voor het inplannen van een afspraak.

 

 

Startklaar om te schrijven

Startklaar om te schrijven

schrijf begeleiding fysio den bosch

Schrijven is niet weg te denken uit ons dagelijks leven en vanaf een jonge leeftijd worden we er al mee geconfronteerd. In groep 3 beginnen kinderen daadwerkelijk met schrijven, maar daarvoor al wordt de basis gelegd. Door voorbereidende schrijfoefeningen, maar ook door tekenen en fijne motoriek. In de huidige tijd zien we veel veranderen op het gebied van communicatie, door de computer, tablet en telefoon zien we dat volwassenen steeds minder met een pen schrijven. Is het dan nog wel belangrijk om te leren schrijven? Ja dat is het zeker.

Schrijven blijft een belangrijk communicatiemiddel maar ook op het leren lezen en spelen is het van groot belang. Ook voor het leren in het algemeen is schrijven een belangrijk en effectief middel om de leerstof beter tot je te nemen. Wordt krijgen naast de communicatieve betekenis ook een motorische betekenis, waardoor ze nog beter worden opgenomen. De hersenen worden tijden het schrijven op verschillende vlakken geprikkeld en er wordt een koppeling gelegd tussen de visuele vorm van de letters en de bijbehorende kinetische feedback. Een motorisch programma wordt gevormd. Daarnaast komt ook nog eens de klank en betekenis van de letter of het woord kijken. Allemaal processen die het leren ten goede komen.

Op de basisschool is schrijven ook van essentieel belang voor de participatie, het mee kunnen doenop school. Ook voor het bepalen van leerprestaties, in de vorm van een proefwerk, opstel, rekensomof notitieis schrijven van groot belang.

Niet voor alle kinderen is het leren schrijven vanzelfsprekend. Tussen de 5%-30% van de kinderen heeft moeite met het aanleren van schrijven of heeft een onduidelijk handschrift. Dit kan zich uiten in een trage schrijfsnelheid, kramp of pijn tijdens het schrijven en onleesbaar schrift. Deze kinderen moeten meer energie stoppen in het schrijven zelf waardoor er ook minder energie over blijft voor het geven van de juiste antwoorden of het leren van de stof.

Het is dan ook belangrijk dat een schrijfprobleem op tijd wordt erkend een aangepakt. Soms is dit alleen wat extra aandacht op school, maar het kan ook betekenen dat er een traject bij de kinderfysiotherapeut gestart moet worden. Er zijn verschillende manieren om te beoordelen of er een schrijfprobleem is. Maar er is ook een onderzoek dat meer zegt over of een kleuter klaar is om te gaan schrijven in groep 3.

Het startklaar zijn voor schrijven ligt in het stadium voor het leren schrijven. Hierin zijn visueel-motorische integratie en fijnmotorische coördinatie van groot belang. Visueel-motorische integratie wil zeggen dat wat je ziet, je daar de juiste motoriek aan kan koppelen. Dus bijvoorbeeld iets natekenen. Een kind van 3 jaar kan een verticale lijn, een horizontale lijn en een cirkel natekenen. Een kind van 4 jaar kan een kruis, een diagonale lijn naar rechts en links, een vierkant en een x natekenen. Kinderen van 5 en 6 jaar oud kunnen een driehoek natekenen. Daarna is een kind pas klaar om te leren schrijven.

Fijnmotorische coördinatie heeft te maken met de aansturing van het potlood, verloopt dit vloeiend en precies, zijn er dynamische duim- en vingerbewegingen aanwezig. Naast aandacht en motivatie zijn dit factoren die bij het kind van belang zijn. Daarnaast spelen natuurlijk ook nog factoren uit de omgeving een rol, bijv. heeft het kind genoeg mogelijkheden gekregen om te oefenen en de vaardigheden te ontwikkelen.

In de kleuterklassen wordt er veel aandacht besteed aan het bereiken van het startklaar zijn voor schrijven. Maar soms schiet dit toch iets te kort, of heeft een kind daarin meer ondersteuning nodig dan gemiddeld. Dat start het kind al met een achterstand aan het schrijfonderwijs in groep 3. Hier wordt de nadruk gelegd op het aanleren van de lettervormen en het verbinden maar wanneer de basis nog niet goed is ontstaat er een schrijfprobleem.

Als kinderfysiotherapeut zie ik veel kinderen die problemen hebben met schrijven, vaak speelt de fijn motorische coördinatie een grote rol. Basisbewegingen van de duim- en vingers zijn niet goed ontwikkeld waardoor er geen vloeiende beweging mogelijk is. Hierdoor is ook het aanleren van de juiste schrijfwijze van letters ook lastig. Er gaat zoveel energie op aan het uitvoeren van de beweging dan het cognitief ook lastig is om te leren en te onthouden hoe de letters er ook alweer uitzagen. Een slordig en onleesbaar handschrift tot gevolg.

In de tweede helft van groep 2 of soms nog in begin van groep 3 kan het zinvol zijn om te kijken of kinderen wel startklaar zijn om te schrijven. Hiervoor kunt u bij mij in de praktijk terecht met uw zoon of dochter. Er is ook een mogelijkheid dat ik in de klas kom kijken, hoe het gaat. Een onderzoek bestaat uit een vraaggesprekje voor het kind, en aantal opdrachtjes, en een vragenlijst voor de leerkracht. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of er extra ondersteuning nodig is.

Zit uw kind al in groep 3,4 of 5 en heeft moeite met schrijven dan kunt u ook bij mij terecht voorondersteuning en het verbeteren van het handdschrift.

Heeft u interesse neem dan contact op met de praktijk voor het inplannen van een afspraak.

 

 

Medical taping bij kinderen

Medical taping bij kinderen

hooikoorts kind

bron: fysiotape.nl

Onze kinderfysiotherapeut Anna van Zon heeft een cursus gedaan over medical taping bij kinderen. Dit heeft haar kennis over
het tapen weer opgefrist en haar nieuwe technieken geleerd die ze speciaal bij kinderen toe kan passen.

Medical taping:
Medical tape is een elastische tape, hierdoor word je niet beperkt in het bewegen. En is het dus uitermate geschikt om bij kinderen te gebruiken. Door verschillende technieken van aanbrengen, kan de tape op verschillende manieren ondersteuning bieden. Het kan een puur pijnstillende werking
hebben, maar ook spieren ontspannen, een houding corrigeren of ondersteunen in activiteiten.

 

Een aantal indicaties waarbij medical tape van toepassing kan zijn:

 • Tenenlopen
 • Hiel/ achillespeesklachten
 • Overstrekken van de knieën
 • Osgood- Schlatter
 • Enkel verzwikking
 • Erbse parese
 • Houdingscorrectie schouder, rug
 • Houdingscorrectie van arm, been of voet tijdens het oefenen
 • Hooikoorts
 • Menstruatie klachten
 • Reflux

Het kan zijn als je onder behandeling bent bij de kinderfysiotherapeut dat je ook een keer tape krijgt. Medical tape is altijd een ondersteuning van een kinderfysiotherapeutische behandeling. Alleen de tape voor hooikoorts en menstruatie klachten wordt gebruik zonder dat daar een andere behandeling bij komt kijken. Soms wordt de tape aangebracht en houdt je hem meerdere dagen op. Maar het kan ook zijn dat we hem alleen gebruiken tijdens het oefenen van activiteiten.

Afspraak maken?

Benieuwd naar de tape en denk je dat het kan helpen bij je klachten, dan kunt u contact opnemen met de praktijk, bel: 073 614 05 05, of mail: info@kinderfysio4denbosch.nl